Milý návštevník!

Prostredníctvom zverejneného programu Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. s názvom „2017 – rok maďarských rodinných podnikov pôsobiacich v zahraničí“ sme úspešne obstáli v súťaži, ktorá smerovala na podporu činností mladých maďarských podnikateľov, evidovaných a pôsobiacich v susedných krajinách Maďarska. Vďaka tomuto sme realizovali projekt pod názvom „Pivnica CSERNUS – vytvorenie predajného miesta“, ktorý v sebe zahŕňal nasledovné:

- Vinotéka – chladnička na vína

- Marketing: tlač brožúr + dizajnové práce, videá

- Farebná tlačiareň: farebná laserová tlačiareň 3v1

- Notebook

- Dizajn a programovanie webovej stránky – www.csernus.sk

- Prenájom miestnosti – predajný bod

Aj touto cestou ďakujeme za podporu od Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Maďarskej Vlády!