Milý návštevník!

Prostredníctvom zverejneného programu Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.  s názvom „2017 – rok maďarských rodinných podnikov pôsobiacich v zahraničí“ sme úspešne obstáli v súťaži, ktorá smerovala na podporu činností mladých maďarských podnikateľov, evidovaných a pôsobiacich v susedných krajinách Maďarska. Vďaka tomuto sme realizovali projekt pod názvom „Pivnica CSERNUS – vytvorenie predajného miesta“, ktorý v sebe zahŕňal nasledovné:
-    Vinotéka – chladnička na vína
-    Marketing: tlač brožúr + dizajnové práce, videá
-    Farebná tlačiareň:  farebná laserová tlačiareň 3v1
-    Notebook
-    Dizajn a programovanie webovej stránky – www.csernus.sk
-    Prenájom miestnosti – predajný bod

Aj touto cestou ďakujeme za podporu od Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Maďarskej Vlády!