Vinárstvo a vinohrady sa rozprestierajú v južnej časti stredoslovenského vinárskeho kraja nad obcou Vinica južne od krásnej vulkanickej hory Stráž.

Hora Stráž je milióny rokov starý vulkán, ktorý je v súčasnosti neaktívny. Obsahuje množstvo rozličných hornín, ako napríklad granit, andezit, tuf, stuhnutú magmu a stopy železnej rudy. Ešte v časoch, keď tu bolo prítomné more sa na povrchu vytvorila žltastá vrstva morských sedimentov, v ktorej vytvorili uhynuté rastliny a živočíchy vápencovú vrstvu. Tieto vrstvy zabezpečujú našim vínam skvelé kyseliny a vulkanické prostredie im prináša mineralitu.

Vulkanické horniny – ich vznik je vždy spojený s vulkanickou činnosťou. Sú to horniny, ktoré kryštalizujú z lávy na zemskom povrchu, alebo z magmy umiestnenej veľmi tesne pod povrchom. Aj v súčastnosti zdobia tieto mimoriadne prírodné útvary hrebeň hory Stráž.

Sedimentárne horniny a vápencové škvrny - vznikli nahromadením úlomkov z pevných schránok rastlín a živočíchov, premenou odumretých častí tiel organizmov, prípadne vyzrážaním z vodných roztokov za pomoci organizmov. V biogénnych sedimentoch (hlavne vo vápencoch) bývajú často prítomné skameneliny. Korene viniča častokrát prechádzajú cez vápencové vrstvy, čím zabezpečujú ohnivú našim vínam príjemnú kyselinu. Sedimenty rýchlo odvádzajú vlhkosť do podložia.

Granit, vulkanická hornina andezit a železná ruda – tvoria podložie obce Vinica, v najhrubších vrstvách je možné nájsť granit a andezit, medzi nimi je však veľmi častý výskyt železnej rudy. Tieto horniny poskytujú našim vínam minerálnu chuť.

Tuf – usadená hornina vulkanického pôvodu, zložená z jemnozrnných sopečných vyvrelín, hlavne sopečného popola, prachu prípadne pemzy, ktoré sa ukladali vo vrstvách v rozličnej vzdialenosti od sopiek na súši aj vo vodnom prostredí. Predstavuje tenkú vrstvu medzi granitom, ktorá vstrebáva vodu a tým vyživuje korene viniča.

Pieskovec - názov horniny sedimentárneho pôvodu, ktoré vznikajú spevnením pieskov. Na Slovensku sa pieskovce najčastejšie vyskytujú vo flyšových súvrstviach vonkajších Karpát a v centrálnokarpatskom paleogéne. Eocénne až spodnomiocénne pieskovce budínskej panvy budujú svahy Cerovej vrchoviny.

Sľuda – významná skupina horninotvorných minerálov, ktoré majú dokonalú bazálnu štiepateľnosť. Majú dobrú tepelnú vodivosť, čo spôsobuje vyžarovanie tepla ku koreňu viniča počas noci, čím sa znižuje kolísanie teplôt.

Fosílie z hlbín mora – miestami sa v morských sedimentoch objavujú zvyšky živých obyvateľov mora, ako sú mušle a slimáky. Tieto odpočívajú vo vápencovom prostredí milióny rokov a našim vínam dodávajú temperamentné kyseliny.

Vinohrady máme umiestnené v obci Vinica v rodinnom kruhu. Vyrábame 15 druhov vín, prevažne biele odrody, ale v našej ponuke nájdete aj ružové víno, víno Schiller a v najlepších ročníkoch vyrábame aj červené víno. Základná kostra našich vín je postavená na kyselinách, ktoré sú podporené zvyškovým cukrom, čím vytvárajú dokonalú harmóniu výslednej chuti. Medzi metódami výroby vína nájdete reduktívny spôsob prinášajúci ľahkú ovocnú chuť, plné telo spôsobuje oxidatívny spôsob výroby, ktorý podporujeme vyzrievaním v sudoch, alebo battonageou (jemné premiešavanie vína na kvasničných kaloch 1x týždenne). Rovnaký dôraz kladieme na výrobu ružového vína a schiller-u, červené vína vyrábame tradičným spôsobom a v našej ponuke nájdete vína z neskorého januárového zberu a tiež ľadové víno. Pestrá paleta odrôd je v zastúpení Pesecká Leánka, Veltlínske zelené, Rizling vlašský, Rulandské biele, Chardonnay, Battonage Chardonnay, Bianca, Rizling vlašský na januárový zber. Naše Rosé Cuvée pripravujeme zo štyroch rôznych odrôd: z čistého muštu André, Zweigeltrebe, Alibernetu a Frankovky modrej 3 hodinovou maceráciou šupiek v mušte. Z rovnakých odrôd pripravujeme aj Schiller Cuvée, ktorý sa maceruje 48 hodín. Škála červených vín je doplnená o Rulandské modré, Frankovku modrú a Cabernet Sauvignon.

Našou filozofiou je výroba kvalitného vína a maximálna snaha vyhovieť najnáročnejším požiadavkám zákazníka. Práve preto sa u nás výroba vína začína starostlivosťou o vinič, čo zahrňuje každoročné orezávanie bočných výhonkov, čo núti rastlinu vyhnať nové letorasty. Čím menej bočných výhonkov a plodov rastlina zásobuje živinami, tým lepšia je kvalita strapcov. Veľmi dôležitá je hmotnosť strapcov, ktorá zaťažuje peň, preto ju redukujeme na optimálnu hmotnosť 1-1,5 kg. Práve pri tejto váhe sa koncentrujú všetky chute a do popredia sa dostáva pre nás veľmi dôležitá mineralita. Nám vinárom prislúcha dôležitá úloha – zachovať vo vínach čo najviac chutí, ktoré vytvorila sama príroda a následne ich sprostredkovať našim zákazníkom v čo najpríjemnejšej forme. Aj z toho dôvodu používame výlučne len divoké kvasinky, ktoré sa tvoria na šupkách hroznových bobúľ, na strapcoch a neskôr reagujú s bakteriálnou kultúrou v pivnici. Takto vznikajú unikátne arómy a chute počas vyzrievania, ktoré odzrkadľujú znaky ročníka. Obsah síranov udržujeme na minimálnej úrovni. Používame bentonit, ktorý dokáže svoj aktívny povrch zväčšiť až 12-násobne, čím je viazanie bielkovín účinnejšie. Použitie chemických látok ako zvýrazňovače chuti, konzervanty, odstraňovače vínneho kameňa u nás neprichádzajú do úvahy, keďže sa snažíme zachovať prírodny prejav našich vín.

Naše vína balíme do fľiaš najvyššej kvality. Používame korkové zátky značky Lafite, ktoré zabezpečia v priemere 15 ročnú archiváciu a podporia dokonalý proces vyzrievania vo fľaši.

Nám záleží na tom, aby otvorenie fľaše sprevádzalo jemné puknutie! Aj Vám?