Rodinná história

Naša rodina tu už žije vyše 400 rokov a zaoberá sa vinárstvom a prípravou vína už dlhé generácie. Pri hľadaní šľachtických predkov sme nemali k dispozícii celkový a súvislý rodokmeň, a tak sme sa mohli spoliehať len na čiastkový rodopis. Súpis obyvateľov v roku 1754/55 potvrdzuje šľachtický pôvod predkov Štefana z Hevešskej župy, Andreja a Jána z Hontianskej župy, Pavla z Novohradsej župy, Juraja, Štefana, Jána a Mateja z Peštianskej župy. To, že títo predkovia mali titul šľachtica dokazuje šľachtický list s erbom od I. Lipóta zo 14.-teho februára roku 1652 pre bratov Juraja, Bálinta a Jána Csernusovcov a Jurajových synov, Andreja a Štefana. Tento úctyhodný titul bol vyhlásený 4. februára 1662 na zhromaždení Hontianskej župy. Ako už bolo spomenuté, tento list obsahoval erb, ktorý tvorí na modrom pozadí uložená zelená trojhora, na ktorej ruka zalomená v lakti drží meč, z pravej strany je ubúdajúci mesiac a z ľavej strany hviezda. Hrebeň pripomína tvar štíta a na obale dominujú modro-zlaté a strieborno-bordové farby. Originál je uložení v IX. okresnom archíve v Budapešti. Čo sa týka obce Vinica, v jej histórii sa dopracujeme ešte ďalej, keďže pestovanie viniča a výroba vína tu prebiehala už pred 700 rokmi. Táto obec bola známa pestovaním viniča už v stredoveku, potvrdzuje to aj listina egerskej kapituly z roku 1354, ktorá spomína tunajší vinohrad.